STRUKTŪRINIS logo Struktūrinis programavimas

Pasiruošimo žingsniai projektui atlikti:

  • 1 žingsnis. Komanda privalo sugalvoti kuriamos programinės įrangos temą arba pasirinkti iš siūlomų temų sąrašo: temų sąrašas.
  • 2 žingsnis. Projektą privalote atlikti grupėse, sudarytose iš 2 - 5 studentų. Išsirinkite grupės kapitoną ir sugalvokite komandos pavadinimą. Kapitonas privalo užregistruoti komandą paspaudęs šį mygtuką: + Create Team.
  • 3 žingsnis. Patvirtinti duomenų prieigą Github paskyroje:Authorize github.

Prisijungti prie projekto

  • 4 žingsnis. Į “Create a new team” įrašyti komandos pavadinimą ir paspausti + Create Team mygtuką.

Sukurti komanda

Jums automatiškai bus sukurta repozitorija ir suteikiamas URL adresas pasiekti jai (pvz: https://github .com/pratybos/praktika-sumanieji). Šis adresas skirtas visiems komandos nariams darbui prie vieno bendro projekto, kur ir bus talpinamas programinis kodas ir jo pakeitimai (angl. commits).

prisijunges_prie_team

Kapitonas valdymo skyde pasirenka Members “tabą” ir prijungia prie suburtos komandos narius. Prisijungti prie valdymo skydo galite įvedę URL adresą: https://github.com/orgs/algoritmai/teams/ (Surasti savo komandos pavadinimą ir paspausti ant jos nuorodos).

dif

  • 5 žingsnis. Komandos kapitonas sutaria su komandos nariais ir sukuria bendrą README.MD failą trumpai aprašantį: Vardus ir pavardes, projekto temą, kokią programinę įrangą pasirinko (kodėl), užduoties formuluotę, katalogų struktūros aprašas. Prie vardo ir pavardės trumpas paskirstytų užduočių aprašas ką tas komandos narys privalo įgyvendinti kokias funkcijas privalo aprašyti programiniame kode.

  • 6 žingsnis. Projekto progresas turi būti matomas viso semestro metu Github aplinkoje sukurtoje repozitorijoje. Žemiau pateikiami paveikslėliai “praktika-sumanieji” repozitorijos aplinkoje esančių pakeitimų istorija yra tik pavyzdinio pobūdžio. Viso semestro metu “commit tabe” pakeitimų skaičius ženkliai bus didesnis. Kiekvieno nario progresas turi matytis šiame tabe dirbant prie bendro projekto.

commits

Vieno pakeitimo (angl. commit) turinio pavyzdys.

commits_expand

Esminiai reikalavimai, kurie privalo būti projekte:

  • Sukurti išbaigtą programinę įrangą pagal pasirinktą temą ir ją pristatyti prieš auditoriją iki semestro pabaigos. Nespėjus atlikti laiku bus paskirtas kitas laiku numatyta tvarka sesijos metu. Kilus neaiškumams visada prašome kreiptis el. paštu: m.gzegozevskis@eif.viko.lt.