Java logo Programavimo kalba Java

Java SE projektų kūrimui privaloma susipažinti su žemiau pateiktais įrankiais, kurių dokumentaciją rasite pateiktuose nuorodose:

MAVEN - detalesnę informacija rasite šiuo adresu: https://maven.apache.org/.

GRADLE - detalesnę informacija rasite šiuo adresu: https://gradle.org/.

REPOZITORIJOS - įvairiausių bibliotekų, kurias galėsite panaudoti MAVEN, GRADLE ar kito tipo projektuose rasite šiuo adresu: https://mvnrepository.com/.