Java logo Programavimo kalba Java

Atsiskaityti privalote iki paskutinės praktinės paskaitos.

Sukurti programinę įrangą taikant JVM programavimo kalbąKOTLIN. Užduoties tematiką privalote sugalvoti patys. Programinė įranga privalo turėti minimum 8 skirtingas klases, kurios tarpusavyje būtų susietos.

  • Sukurti bent vieną ar kelias Kotlin data class taip pat bent vienoje iš klasių aprašyti custom get set metodus ir papildomą konstruktorių.
  • Programoje panaudoti property delegation Observable bei raktinį žodį when.
  • Sukurti bent vieną Java klasę, kurią paveldėtų bent 2-3 klasės aprašytos programavimo kalbaKOTLIN.
  • Taip pat sukurti bent 4 skirtingas prasmingas Extension funkcijas.
  • Panaudoti High order funkcijas: run, with, let, apply, also. Užduočiai atlikti galite naudoti ir internetinį kompiliatorių, tik nepamirškite išsaugoti programinio kodo.