Java logo Programavimo kalba Java

Atsiskaityti privalote iki paskutinės praktinės paskaitos.

Sukurti programą laisvai pasirinkta tema, remiantis Test Driven Development (TDD) arba BDD principais (testų skaičius nemažiau 20). Žemiau pateikti uždaviniai yra skirstomi į etapus, kuriuos privalote patalpinti kodo versijavimo sistemoje (pvz: Github, Bitbucket ar kitoje aplinkoje gali būti integruota ir pačiame IDE) vadovaujantis eiliškumu I, II, III, IV.

  • I etapas. Sukurti maven arba gradle Java projektą, pasirinktinai prijungti vieną iš testavimo karkasų pvz: JUnit.
  • II etapas. Sukurti nemažiau 20 skirtingų testų (remiantis TDD t.y. pažingsniui, o ne iš karto visus) naudojantis pasirinktu karkasu pvz: JUnit.
  • III etapas. Neveikiančius testus privalote pataisyti, kad jie veiktų. Papildomai sukurti trūkstamas klases, metodus ir t.t. (vadovautis TDD principais).
  • IV etapas. Pertvarkyti kodą (angl. code refactoring) taip, kad programa būtų išbaigta ir paruošta naudojimui (angl. production).
  • Plačiau. Test Driven Development detalesnius aprašus rasite čia: TDD_PVZ_1 arba TDD_PVZ_2.